HR in het onderwijs / kinderopvang

HR in het onderwijs / kinderopvang

In de sector onderwijs zijn belangrijke ontwikkelingen gaande, zoals invoering van de nieuwe CAO in het primair onderwijs, krimpende leerlingaantallen en daarnaast wordt het steeds belangrijker om van Human Resource Management over te gaan naar Human Resource Development. De inrichting van goede processen is belangrijk, maar zonder het ontwikkelpotentieel van medewerkers naar boven te kunnen halen zinloos. HR in het onderwijs vraagt steeds meer om een eigen visie; hoe gaan wij om met ons personeel? Wat vinden wij belangrijk? 

Akxento is gespecialiseerd in HR in het onderwijs, denk hierbij aan werkgelegenheidsbeleid, normjaartaak, taakbeleid VO, voeren van flankerend beleid, VF/PF, gesprekkencyclus, invoering nieuwe CAO PO.

Daarnaast is er ruime ervaring in de kinderopvang.